Službeni internet portal Varaždinska županija

Članovi

Članovi Koordinacije za ljudska prava Varaždinske županije:

 1. NADICA DREVEN BUDINSKI – predsjednica Koordinacije               
 2. DUBRAVKA BIBERDŽIĆ – zamjenica predsjednice                            
 3. LJERKA JOVIĆ MIKOR                    
 4. IGOR PAVLIC                    
 5. ZVONIMIR LONČAR                      
 6. MILAN MIRČETIĆ                           
 7. fra GORDAN PROPDALO                             
 8. ROBERT PUJA                  
 9. MIRJANA SOLDATEK                     
 10. IVAN VUJEC                      
 11. SINIŠA MILIČIĆ                
 12. DARKO BLAŽI                   
 13. LJUBICA KRIŽAN                             

Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije ima slijedeće zadaće:

 • prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Županije i razmatra ih na sjednicama,
 • upozorava nadležna tijela Županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava te predlaže rješenja,
 • predlaže i provodi aktivnosti na promicanju ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava na području Županije, u svim segmentima ljudskih prava,
 • provodi Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine, u skladu s nadležnostima,
 • organizira seminare i druge oblike edukacije o ljudskim pravima,
 • rješava predstavke građana,
 • surađuje s organizacijama civilnog društva koje se bave ljudskim pravima, pučkim pravobraniteljem i ostalim tijelima,
 • obavlja i ostale poslove, sukladno zadaćama određenim ovom Odlukom i Nacionalnim dokumentima iz područja zaštite ljudskih prava