Službeni internet portal Varaždinska županija

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Pravovaljane predložene liste kandidata za članove Vijeća nacionalnih manjina i pravovaljano predložene kandidature za predstavnike nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji

Objavljeno: 11:00:12

Zbirne liste kandidata za članove Vijeća nacionalnih manjina i za predstavnike nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji

Vrijeme objave: 11:00:58

DATUM OBJAVE: 16.04.2019.

Priopćenje županijskog izbornog povjerenstva Varaždinske županije

Vrijeme objave: 11:00:58

DATUM OBJAVE: 16.04.2019.

Zbrine liste i pravovaljane predložene liste kandidata za članove Vijeća nacionalnih manjina u Općini Cestica

OPĆINA CESTICA

DATUM OBJAVE: 16.04.2019.

Zbrine liste i pravovaljane predložene liste kandidata za članove Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika u Gradu Varaždinu

GRAD VARAŽDIN

DATUM OBJAVE: 16.04.2019.

Zbrine liste i pravovaljane predložene liste kandidata za članove Vijeća nacionalnih manjina u Općini Petrijanec

OPĆINA PETRIJANEC

DATUM OBJAVE: 16.04.2019.