Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda nabave tablet računala

DATUM OBJAVE: 28.01.2015.

Poziv na dostavu ponuda nabave Microsoft licenci i usluge edukacije

DATUM OBJAVE: 11.12.2014.

Poziv na dostavu ponuda nabave konzultantskih usluga

DATUM OBJAVE: 09.12.2014.

Poziv na dostavu ponuda usluge izrade osnovne podloge za regionalni razvojni koncept Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 05.12.2014.

Poziv na dostavu ponuda odabira ponuditelja za nabavu zaštitarskih usluga

DATUM OBJAVE: 01.09.2014.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava radova na rekonstrukciji - sanaciji krovišta poslovne zgrade u Novom Marofu

DATUM OBJAVE: 20.08.2014.