Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda za izradu projekta sanacije krovišta zgrade Novi Marof

DATUM OBJAVE: 30.05.2014.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave uredskog materijala

DATUM OBJAVE: 04.04.2014.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave usluga čišćenja

DATUM OBJAVE: 28.02.2014.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave stolnih računala

DATUM OBJAVE: 20.02.2014.