Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2021. godini

Konačni rezultati natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima Varaždinske županije