Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za uređenje dionice korita potoka Drenovec u naselju Drenovec dužine 2.159,32 m

Investitor : Hrvatske vode, GO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b

DATUM OBJAVE: 23.05.2019.