Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta, izdavanje građevinske dozvole za uređenje plaže na motičnjak jezeru, lokacija k.č.br. 8682/3 k.o. Varaždin, Trnovec Bartolovečki, Motičnjak bb.