Službeni internet portal Varaždinska županija

Predškolske ustanove

DJEČJI VRTIĆ "VARAŽDIN"

Adresa: Dravska 1, Varaždin
Telefon: (042) 203-253
e-mail: vrticvz@gmail.com
www.djecjivrticvz.hr
Ravnateljica: Jasenka Husnjak
Osnivač: Grad Varaždin

 

DJEČJI VRTIĆ "BAJKA" VARAŽDIN

Adresa: Široke ledine 16, 42000 Varaždin
Telefon: (042) 233 616
Telefax: (042) 203 683
e-mail: info@vrticbajka.eu
www.vrticbajka.eu
Ravnateljica: Jadranka Stanković
Osnivač: Jadranka Stanković

 

DJEČJI VRTIĆ "ČIRA ČARA" VARAŽDIN

Adresa: Anina 27, 42000 Varaždin
Telefon i telefax: (042) 210 801
e-mail: srecko.antolic@live.com
Ravnateljica: Žaklina Antolić
Osnivač: Žaklina Antolić

 

DJEČJI VRTIĆ "DJEČJI SVIJET" VARAŽDIN

Adresa: Anina 2, 42000 Varaždin
Telefon: (042) 310 753
e-mail: vrticdjecjisvijet@gmail.com
www.vrticdjecjisvijet.hr
Ravnateljica: Ljubimka Hajdin
Osnivač: Ljubimka Hajdin

 

DJEČJI VRTIĆ "PALČIĆ" VARAŽDIN

Adresa: Irme Gorzo 11, 42000 Varaždin
Telefon: (042) 261 602
e-mail: vrtic.palcic@gmail.com
Ravnateljica: Vlasta Lonjak
Osnivač: Igor Čavlek

 

DJEČJI VRTIĆ "PANDA" VARAŽDIN

Adresa: Hercegovačka 29, 42000 Varaždin
Telefon: (042) 233 285
e-mail: panda@vz.t-com.hr
Ravnateljica: Mirjana Rajković
Osnivač: Milan i Mirjana Rajković

 

DJEČJI VRTIĆ "PINOKIO" VARAŽDIN

Adresa: I.Trnskog 21, 42000 Varaždin
Telefon: (042) 206 276
Telefax: (042) 261 272
e-mail: info@dvpinokio.hr
www.dvpinokio.hr
Ravnateljica: Melita Vugrinec  Iveković
Osnivač: Melita Vugrinec i Ksenija Vugrinec Sraga

 

DJEČJI VRTIĆ "SVETA URŠULA" VARAŽDIN

Adresa: Uršulinska 1, 42000 Varaždin
Telefon: (042)403-550
Telefax: (042)211-339
e-mail: dv.sv.ursula@gmail.com
Ravnateljica: Vesna Valek
Osnivač: Sestre Uršulinke

 

DJEČJI VRTIĆ "VLAKIĆ" VARAŽDIN

Adresa: Božene Slukan 2, 42000 Varaždin
Telefon: 091 213 85 01
e-mail: dv.vlakic@gmail.com
Ravnateljica: Vesna Đudajek
Osnivač: Vesna Đudajek

 

DJEČJI VRTIĆ "ZEČIĆ" VARAŽDIN

Adresa: Plitvička 3, 42000 Varaždin
Telefon i telefax: (042) 240 270
e-mail: dvzecic@net.hr
Ravnateljica: Vedrana Babić
Osnivač: Vesna Šamec

 

DJEČJI VRTIĆ "ZEKO" VARAŽDIN

Adresa: Križanićeva 96, 42000 Varaždin
Telefon i telefax: (042) 260 713
e-mail: info@zeko.hr
www.zeko.hr
Ravnateljica:  Brankica Vidrač
Osnivač: Damir Tomasović

 

DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE" IVANEC

Adresa:L. Šabana 19, 42240 Ivanec
Telefon: (042) 782 328
Telefaks: (042) 782 152
Mobitel: 091 377 55 55
e-mail: ravnatelj@vrtic-ivancice.hr
www.vrtic-ivancice.hr
Ravnateljica: Milena Golubić
Osnivač: Grad Ivanec

 

DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE" IVANEC podružnica Radovan

Adresa: Radovan, Varaždinska ulica 14
e-mail: ravnatelj@vrtic-ivancice.hr
www.vrtic-ivancice.hr
Ravnateljica: Milena Golubić
Osnivač: Grad Ivanec

 

DJEČJI VRTIĆ "BAMBI" NOVI MAROF podružnica IVANEC

Adresa: Rudarska 1a, Ivanec
Telefon: (042) 410 966
e-mail: vrticbambici@gmail.com
www.djecji-vrtic-bambi.hr
Ravnateljica: Andrea Miolčić Njegovec
Osnivač: Edita Bunić

 

DJEČJI VRTIĆ "LEPOGLAVA"

Adresa: Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava
Telefon: (042) 791 043
e-mail: info@djecji-vrtic-lepoglava.hr
www.djecji-vrtic-lepoglava.hr
Ravnateljica: Nada Kuča
Osnivač: Grad Lepoglava

 

DJEČJI VRTIĆ „RUNOLIST“ Žarovnica

Adresa: Žarovnica 110, 42250 Lepoglava
Telefon: 091 310 6862
e-mail: djecjivrticrunolist@gmail.com
www.vrticrunolist.wordpress.com
Ravnateljica: Vesna Galović
Osnivač: Dragutin Svetec

 

DJEČJI VRTIĆ "RADOST" LUDBREG

Adresa: A.Šenoe 4, 42230 Ludbreg
Telefon i telefax: (042) 810 633
e-mail: djecjivrticradost.ludbreg@vz.t-com.hr
Ravnateljica: Zvjezdana Jadanić
Osnivač: Grad Ludbreg

 

DJEČJI VRTIĆ "ISKRICA" LUDBREG

Adresa: Braće Radića 14, 42230 Ludbreg
Telefon: (042) 811 041
e-mail: iskrica.ravnatelj@gmail.com
Ravnatelj: Igor Varga
Osnivač: Igor Varga

 

DJEČJI VRTIĆ "SMJEHULJICA" LUDBREG

Adresa: A.Nemčića 13, 42230 Ludbreg
Telefon: (042) 810 691
e-mail: info@smjehuljica.hr     
www.smjehuljica.hr
Ravnateljica: Kristina Lončarić
Osnivač: Gordana Trnjak Vajagić

 

DJEČJI VRTIĆ "NOVI MAROF" NOVI MAROF

Adresa:  Otona Ivekovića 12, 42220 Novi Marof
Telefon: (042) 611 271
Telefax:  (042) 205 044
e-mail: ravnateljica@vrtic-novi-marof.com
www.vrtic-novi-marof.com
Ravnateljica: Karolina Fotak
Osnivač: Grad Novi Marof

 

DJEČJI VRTIĆ "BAMBI" NOVI MAROF

Adresa: Zagorska 71, 42220 Novi Marof
Telefon: (042) 611 392
e-mail: vrticbambici@gmail.com
www.djecji-vrtic-bambi.hr
Ravnateljica: Andrea Miolčić Njegovec
Osnivač: Edita Bunić

 

DJEČJI VRTIĆ „ANĐEO“, SVETI ILIJA podružnica Oštrice

Adresa: Oštrice 9
Telefon (042)
e-mail: djecji.vrtic.andjeo@vz.t-com.hr
Ravnateljica: s.Monika Katarina Cesar
Osnivač: Samostan Presv.Trojstva- Kćeri Božje ljubavi, Sveti Ilija

 

DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE

Adresa: Braće Radića 14, 42223 Varaždinske Toplice
Telefon: (042) 633-164 i 099 220-4888
E-mail:  info@dv-tratincica.eu
Ravnateljica: Linda Novačić
Osnivač: Grad Varaždinske Toplice

 

DJEČJI VRTIĆ „ČAROBNO OGLEDALCE“ VARAŽDINSKE TOPLICE

Adresa: Vatroslava Jagića 13, 42223 Varaždinske Toplice
Telefon: 099 330 7000
e-mail: vrticcarobnoogledalce©gmail.com
www.djecji-vrtic-carobno-ogledalce.hr
Ravnateljica: Kristina Šajatović Ledić
Osnivač: Vedran Ledić

 

DJEČJI VRTIĆ „DJEČJI SVIJET“ VARAŽDIN, PODRUŽNICA BERETINEC

Adresa:  Trg hrvatskih branitelja 1, 42201 Beretinec
Telefon: 091 9893 734
e-mail: vrticdjecjisvijet@gmail.com
www.vrticdjecjisvijet.com
Voditeljica objekta:  Natalija Tušek
Osnivač: Ljubimka Hajdin

 

DJEČJI VRTIĆ "PETAR PAN" ČREŠNJEVO

Adresa: Varaždinska 33, Črešnjevo, 42201 Beretinec
Telefon: (042) 625-011
e-mail: djecji.vrtic.petar.pan@vz.t-com.hr
Ravnateljica: Anita Benko
Osnivač: Anita Benko

 

DJEČJI VRTIĆ "ZEKO" podružnica CESTICA

Adresa: Dravska bb, Cestica
Telefon: (042) 725 118
e-mail: info@zeko.hr
www.zeko.hr
Ravnateljica: Brankica Vidrač
Voditeljica objekta: Tanja Vuzem
Osnivač: Damir Tomasović

 

DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA" KNEGINEC GORNJI

Adresa: Kneginec   Gornji, Školska 1, 42204 Turčin
Telefon: (042) 690 661
e-mail: bubamara.kneginec1@gmail.com
www.vrtic-buba-mara.hr
Ravnateljica: Mirjana Sekol
Osnivač: Općina Gornji Kneginec

 

DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA" KNEGINEC GORNJI, podružnica Lužan Biškupečki

Adresa: Lužan Biškupečki, Pri Gori 1
e-mail: bubamara.kneginec1@gmail.com
www.vrtic-buba-mara.hr
Ravnateljica: Mirjana Sekol
Osnivač: Općina Gornji Kneginec

 

DJEČJI VRTIĆ "POTOČIĆ" JALŽABET

Adresa: Potok 16, 42203 Jalžabet
Telefon: (042) 647 016
e-mail: info@vrtic-potocic-jalzabet.hr
www.vrtic-potocic-jalzabet.hr
Ravnateljica: Snježana Drčec
Osnivač: Općina Jalžabet

 

DJEČJI VRTIĆ "LATICA" KLENOVNIK

Adresa: Klenovnik 32, 42244 Klenovnik
Telefon: (042) 763 333
e-mail: latica@vz.t-com.hr
Ravnateljica: Nevenka Kovačić
Osnivač: Općina Klenovnik

 

DJEČJI VRTIĆ "ZEKO" podružnica LJUBEŠĆICA

Adresa: Zagrebačka 22a, Ljubešćica
Telefon: (042) 623 829
e-mail: info@zeko.hr
www.zeko.hr
Voditeljica objekta: Draženka Pisačić
Osnivač: Damir Tomasović

 

DJEČJI VRTIĆ,,KRIJESNICA" MALI BUKOVEC

 Adresa: Ulica Vladimira Nazora 3a, 42231 Mali Bukovec
Telefon: (042) 843 277
e-mail: krijesnica@mali-bukovec.hr
Ravnateljica: Ivanka Baron-Špoljarić
Osnivač: općina Mali Bukovec

 

DJEČJI VRTIĆ "MAJA PČELICA" LADANJE DONJE

Adresa: V.Nazora 138, Ladanje Donje, 42243 Maruševec
Telefon: (042) 727-610
e-mail: maja.pcelica@vz.t-com.hr
Ravnateljica: Snježana Kovaček
Osnivač: Vjekoslav Bahun

 

DJEČJI VRTIĆ „DJEČJI SVIJET“ VARAŽDIN, PODRUŽNICA PETRIJANEC

Adresa: V. Nazora 42, 42206 Petrijanec
Telefon:(042) 714 789
e-mail: vrticdjecjisvijet@gmail.com
www.djecjisvijet.hr
Voditeljica podružnice: Sanja Križanec
Osnivač: Ljubimka Hajdin

 

DJEČJI VRTIĆ "BAMBI" NOVI MAROF podružnica SRAČINEC

Adresa: Dravska 40, 42209 Sračinec
Telefon: (042) 711 245
e-mail: vrticbambici@gmail.com
www.djecji-vrtic-bambi.hr
Ravnateljica: Andrea Miolčić Njegovec
Osnivač: Edita Bunić

 

DJEČJI VRTIĆ „LOPTICA“ PODRUŽNICA „LAVIĆ“

Adresa: Ljudevita Gaja 2, 42233 Sv. Đurđ
Telefon: (040)384-066
e-mail: djecji.vrtic.loptica@ck.t-com.hr
osnivač: Ljubica Grašić

 

DJEČJI VRTIĆ „ANĐEO“, SVETI ILIJA

Telefon (042) 734-443
e-mail: djecji.vrtic.andjeo@vz.t-com.hr
Ravnateljica: s.Monika Katarina Cesar
Osnivač: Samostan Presv.Trojstva- Kćeri Božje ljubavi, Sveti Ilija

 

DJEČJI VRTIĆ "MALA OAZA" BARTOLOVEC

Adresa: Dravska bb, 42202 Trnovec Bartolovečki
Telefon: 098 18 28 368
e-mail: ravnateljica@malaoaza.hr
www.malaoaza.hr
Ravnateljica: Karin Linet Kosir - Begić
Osnivač: Karin Linet Kosir - Begić

 

DJEČJI VRTIĆ "ZEKO" podružnica TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Adresa: Široke Ledine 2, Trnovec Bartolovečki
Telefon: (042) 683 044
e-mail: info@zeko.hr
www.zeko.hr
Voditeljica objekta: Jagoda Barbir
Osnivač: Damir Tomasović

 

DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA" VIDOVEC

Adresa: Trg Svetog Vida 9, 42205 Vidovec
Telefon: (042) 741 766
e-mail: dvskrinjica@gmail.com
www.skrinjica.wix.com/djecjivrtic
Ravnateljica: Slavica Koščak
Osnivač: Općina Vidovec

 

DJEČJI VRTIĆ "SREĆA" MARČAN

Adresa: Josipa Dumbovića 3, Marčan, 42207 Vinica
Telefon: (042) 722 733
e-mail: dvsreca@gmail.com
Ravnateljica: Kristina Posavi
Osnivač: Kristina Posavi