Službeni internet portal Varaždinska županija

Trgovačka društva i ostale ustanove

Gara d.o.o.

tel / fax: 042 410-151
mail: gara@varazdinska-zupanija.hr 
web: www.gara.hr
direktor: Tomislav Šipek
adresa: Kratka 1, Varaždin

AZRA d.o.o.

tel: 042 422 -200
mail: info@azra.hr 
web: www.azra.hr
direktor:
adresa: Kratka 1, Varaždin

Slobodna zona Varaždin d.o.o.

tel: 042 492 - 022
fax: 042 492 - 027
mail: info@slobodna-zona.hr 
web: www.slobodna-zona.hr
direktor: 
adresa: Gospodarska 1, Trnovec Bartolovečki

Hidroing d.d.

tel: 042 332 - 600
fax: 042 330 - 365
mail: info@hidroing.hr 
web: www.hidroing.hr
direktor: 
adresa: Optujska 161, Varaždin

Županijska uprava za ceste - ŽUC

tel: 042 214 - 403
fax: 042 214 - 459
mail: ž uc-varazdin@zuc-vz.hr 
web: www.zuc-vz.hr
ravnatelj: Tomislav Osonjački
adresa: Gajeva 4, Varaždin

Poduzeće za ceste - PZC d.d..

Tel: 042 320 - 322
Fax: 042 330 - 415
mail: info@hidroing.hr 
web: www.pzc-varazdin.hr
direktor: Saša Varga
adresa: Kralja Petra Krešimira IV 25, Varaždin