Službeni internet portal Varaždinska županija

Informacije iz županije

Lokacijska dozvola za eksploatacijsko polje pijeska i šljunka „Dolenšćak", investitor SMONTARA d.o.o. HR-42231 Veliki Bukovec, Franje Sovića 90

DATUM OBJAVE: 14.01.2016.