Službeni internet portal Varaždinska županija

Informacija o javnom uvidu na Nacrt okolišne dozvole za dopunu Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o.