Službeni internet portal Varaždinska županija

Objava o početku Javne rasprave o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Plana „Projekta razvoja IPP na području regije sjeverne Hrvatske“ – Izrada Masterplana.