Službeni internet portal Varaždinska županija

U Županijskoj palači u Varaždinu održan radni sastanak s gradonačelnicima i načelnicima Varaždinske županije te generalnim direktorom Hrvatskih voda

OBJAVLJENO 05.04.2018.

U Županijskoj palači u Varaždinu, održan je radni sastanak s gradonačelnicima i načelnicima Varaždinske županije čija su područja obuhvaćena "Projektom obrane od poplava na slivu rijeke Bednje".

Projektom su obuhvaćena područja Grada Lepoglave, Grada Ludbrega, Grada Novog Marofa, Općine Bednja, Općine Donja Voća, Općine Sveti Đurđ, Općine Veliki Bukovec i Općine Mali Bukovec, i to sa predviđenom izgradnjom 4 retencije - Bahunsko, Čret, Kamenica 1 i Koruščak te dva nasipa uz rijeku Bednju.

Treba napomenuti da se prvi puta nakon 15 godina Županija provodi Postupak ocjene zahvata na okoliš, a do toga je došlo suradnjom Hrvatskih voda i Varaždinske županije. U samoj pripremi za izdavanje dokumentacije za, projekt od  izuzetnog važnog značaja je upravo aktivni angažman predstavnika jedinica lokalne samouprave te njihovo sudjelovanje u radu Savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku Procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Sastanku je prisustvovao  župan Varaždinske županije Radimir Čačić koji ujedno obnaša funkciju zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskih voda, te saborski zastupnici Anđelko Stričak i Josip Križanić, zamjenik župana Robert Vugrin, gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave obuhvaćeni ovim projektom, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije Slađana Miočić sa suradnicama, iz Hrvatskih voda, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Danijel Bunić sa suradnicima i direktor građevinsko-arhitektonskog biroa tvrtke Elektroprojekt Davor Paradžik sa suradnicama.

- Na ono što možemo biti ponosni je da smo sami sebi zadali cilj koji je za jednu trećinu  ubrzati procese u ovoj fazi pripreme dokumentacije za provedbu postupka Procjene utjecaja zahvata na okoliš. Standard koji propisuje Zakon je 120 dana, a mi očekujemo i vjerujem da ćemo u suradnji s kolegama gradonačelnicima i načelnicima uspjeti realizirati u okviru 80 dana – rekao je župan Čačić.

Ukupni rok za realizaciju projekata i pripremu cijele dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola je 2021. godina.

Župan je naglasio kako je Varaždinska županija u velikoj mjeri već spremna. Za tri retencije izrađeni su idejni projekti i to za retencije Čret, Kamenica 1 i Koruščak. Izrada idejnog projekta za retenciju Bahunsko u Donjoj Voći, je pred ugovaranjem od strane Hrvatskih voda. Sve zajedno pretpostavka je da će zadani rokovi biti realizirani u planiranom vremenu.

-  To su veliki zahtjevni projekti koji traže aktivno sudjelovanje lokalne zajednice jer su u pitanju sudbine obitelji i njihove egzistencije. Suočili smo se s poplavama i nesrećama, ove godine smo relativno dobro prošli, no to ne znači da će tako biti i u buduće i upravo zbog toga moramo odraditi ovaj dio posla za sigurnost naših građana – naglasio je župan.

- Ovo su poplavna područja na kojima se događaju poplavne epizode, iz tog razloga napravljene su studije izvodljivosti sliva Bednje, a radi se studija utjecaja na okoliš i tu smo da iznudimo rješenje uz pomoć retencija i izgradnje nasipa kako bismo ta područja uz rijeku Bednju što bolje zaštiti i spriječili štete od poplava. – rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

Prema procjenama Hrvatskih voda ukupna vrijednost ovih zahvata predstavlja znatno manje ulaganje, nego što bi bio trošak naknade šteta na poplavnom području.

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije Slađana Miočić,  predstavila je planove u okviru svog Odjela za daljnje postupke po pitanju ovih važnih tema. U tijeku je osnivanje Savjetodavno stručnog povjerenstva u postupku Procjene utjecaja zahvata na okoliš koje vodi i provodi postupak te koordinira dionike u postupku, između ostalih i predstavnike jedinica lokalne samouprave koji su danas prisustvovali sastanku. 

Na današnjem sastanku predstavljena je Studija utjecaja na okoliš, koja će biti predmet ocjene od strane Savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku Procjene utjecaja zahvata na okoliš. Izrađivač Studije je tvrtka Elektroprojekt čiji su predstavnici predstavili studiju.

NAJČITANIJE NOVOSTI