Službeni internet portal Varaždinska županija

Odluka o potrebi ograničenja rada i mjera ponašanja na području Varaždinske županije koju je danas donio Stožer civilne zaštite Varaždinske županije

OBJAVLJENO 16.03.2020.

REPUBLIKA  HRVATSKA
VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA
Stožer civilne zaštie
Varaždinske županije                                                   

KLASA: 810-03/17-01/2
URBROJ: 2186/1-02/3-20-66
Varaždin, 16. ožujka 2020.

Na temelju članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, br. 82/15, 118/18), članka 12. Poslovnika o radu stožera civilne zaštite Varaždinske županije KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2186/1-02/1-17-5 od 27. srpnja 2017. godine i sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine, donosi

O D L U K U o potrebi ograničenja rada i mjera ponašanja na na području Varaždinske županije od 17. ožujka 2020.

                                                                                   I.

 

 

Ovom Odlukom nalaže se provedba  sljedećih mjera radi sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19) na području Varaždinske županije:

 • privremenog ograničenja rada trgovina s prehrambenim artiklima do 20 sati uz obavezno pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu HZJZ)
 • privremene obustave rada trgovina i trgovačkih centara, uz izuzetak trgovina s prehrambenim artiklima
 • privremene obustave rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge proizvodnje i dostave hrane i rada pučkih kuhinja, uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane HZJZ-a
 • privremene obustave rada kino dvorana, kazališta, muzeja, knjižnica i čitaonica
 • privremene obustave rada uslužnih djelatnosti (frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri i dr.) u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima
 • privremene obustave rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara
 • privremene obustave održavanja izložbi, revija i sajmova
 • privremene obustave rada plesnih škola, dječjih i drugih radionica
 • privremene obustave rada noćnih i disko klubova
 • privremene obustave svih vrsta okupljanja
 • privremeno određivanje dobrovoljne samoizolacije za sve osobe starije životne dobi.

 

II.

 Ova Odluka se upućuje na suglasnost Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske i Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

III.

 Ova Odluka stupa na snagu s danom ishođenja suglasnosti iz toč. II ove Odluke, a ostaje na snazi do opoziva.

 

NAČELNIK STOŽERA
Robert Vugrin