Službeni internet portal Varaždinska županija

Zaštita okoliša i prirode 2019.

Nacrt Rješenja za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje

DATUM OBJAVE: 12.07.2019.

Rješenje za ekološku mrežu Grad Ludbreg Rekonstrukcija traktorskih puteva u nerazvrstane ceste

DATUM OBJAVE: 27.05.2019.

EU projekt zaštite od poplava na slivu rijeke Plitvice

DATUM OBJAVE: 21.05.2019.

Informacija MZOE-a za izmjenom okolišne dozvole za Ciglanu cerje Tužno

DATUM OBJAVE: 14.05.2019.

Informacija o izmjeni okolišne dozvole za Ivkom d.d.

DATUM OBJAVE: 09.05.2019.