Službeni internet portal Varaždinska županija

Zaštita okoliša i prirode 2019.

Dozvola za gospodarenje otpadom TIPOS RESURS j.d.o.o.

DATUM OBJAVE: 15.04.2019.

Dopuštenja po Zakonu o zaštiti prirode