Službeni internet portal Varaždinska županija

Procjena utjecaja zahvata na okoliš

Nacrt Rješenja za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje

DATUM OBJAVE: 12.07.2019.